VeloMarket
Rabaty do -30% i darmowa dostawa do punktów Paczkomat® InPost dla wybranych produktów

TopSlim

TopSlim

TopSlim to sklep internetowy specjalizujący się w sprzęcie do siłowni i fitness. Założony w 2014 roku, sklep oferuje szeroki wybór produktów dla osób, które chcą dbać o swoje ciało i kondycję.
W ofercie TopSlim znajdują się m.in. hantle, obciążenia, drążki, ławki, steppery, bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, sprzęt rehabilitacyjny oraz akcesoria treningowe, takie jak maty, pasy, rękawice i wiele innych. Sklep oferuje produkty renomowanych marek, w tym m.in. UNDERFIT, Kugaro, Reebok, NordicTrack, Hammer czy Body Sculpture.

TopSlim zapewnia swoim klientom wygodne i bezpieczne zakupy, a także szybką dostawę zamówionych produktów. Sklep oferuje też konkurencyjne ceny oraz fachową obsługę klienta, która chętnie doradzi w wyborze odpowiedniego sprzętu do treningu. Dzięki TopSlim, każdy może stworzyć w domu swoją własną siłownię lub dostosować ją do swoich potrzeb. Sklep umożliwia wygodne i skuteczne ćwiczenia w domowym zaciszu, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu chodzić na siłownię.

Nie możemy odnaleźć produktów spełniających wybrane kryteria.
0
Rating based on
0
Opinie
5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
0
Average Quality 0 Ratings
0
Average Price 0 Ratings
0
Average Value 0 Ratings
O nas
18
Zamówienia
0
Opinia

TopSlim to sklep internetowy specjalizujący się w sprzęcie do siłowni i fitness. Założony w 2014 roku, sklep oferuje szeroki wybór produktów dla osób, które chcą dbać o swoje ciało i kondycję.
W ofercie TopSlim znajdują się m.in. hantle, obciążenia, drążki, ławki, steppery, bieżnie, rowery treningowe, orbitreki, sprzęt rehabilitacyjny oraz akcesoria treningowe, takie jak maty, pasy, rękawice i wiele innych. Sklep oferuje produkty renomowanych marek, w tym m.in. UNDERFIT, Kugaro, Reebok, NordicTrack, Hammer czy Body Sculpture.

TopSlim zapewnia swoim klientom wygodne i bezpieczne zakupy, a także szybką dostawę zamówionych produktów. Sklep oferuje też konkurencyjne ceny oraz fachową obsługę klienta, która chętnie doradzi w wyborze odpowiedniego sprzętu do treningu. Dzięki TopSlim, każdy może stworzyć w domu swoją własną siłownię lub dostosować ją do swoich potrzeb. Sklep umożliwia wygodne i skuteczne ćwiczenia w domowym zaciszu, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu chodzić na siłownię.

Polityka zwrotów

Sposoby dostawy

Gwarancje i reklamacje

Polityka zwrotów

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient; w przypadku gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą to koszt odebrania przez sprzedawcę wynosi 450 PLN.
Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

Sposoby dostawy

Kurier 13 zł

Gwarancje i reklamacje

Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:
- za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
- w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres topslim@topslim.pl.

W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbywa się na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 21 dni od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.
Kontakt

Zamów kontakt

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, w godzinach pracy infolinii -  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę: w godzinach 9:00-17:00