fotowoltaika velomarket.pl

Energia słoneczna jest najczęściej wykorzystywanym w Polsce odnawialnym źródłem energii. W 2022 r. 54 proc. energii odnawialnej powstało właśnie dzięki panelom fotowoltaicznym, a ich popularność rośnie z roku na rok. Jak można się dowiedzieć z danych Agencji Rynku Energii, porównując rok 2022 do roku 2021, łączna skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o prawie 160 proc. Polska jest już trzecim po Niemczech i Hiszpanii największym rynkiem fotowoltaicznym w Unii Europejskiej!

Czemu Polacy tak chętnie inwestują w energię słoneczną? Czemu coraz chętniej montują panele fotowoltaiczne na dachach swoich domów lub przedsiębiorstw? Ze względu na środowisko – to najczęstsza odpowiedź, która pojawiła się w przeprowadzonym w 2022 r. badaniu „Postawy wobec inwestycji w instalacje fotowoltaiczne” przeprowadzonym na zlecenie SolarEdge Polska. Względy ekologiczne, które wymieniło 38 proc. respondentów, okazały się istotniejsze nawet od ekonomicznych. Oszczędność pieniędzy, jaką daje fotowoltaika, wskazało 30 proc. badanych. Trzecia odpowiedź pod względem popularności również ma związek ze środowiskiem naturalnym. 26 proc. badanych dostrzega korzyści dla zdrowia płynące z odnawialnych źródeł energii. Doceniają oni fakt, że powstawanie energii nie wiąże się ani z hałasem, ani z uwalnianiem do atmosfery szkodliwych substancji.

5 powodów, dlaczego fotowoltaika jest przyjazna środowisku

1. Zmniejszenie śladu węglowego

Systemy fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. W procesie tym nie powstaje dwutlenek węgla, dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu, do atmosfery nie są uwalnianie pyły. Co za tym idzie, fotowoltaika nie przyczynia się do globalnego ocieplenia i powstawania smogu w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Jak podaje brytyjski portal The Renewable Energy Hub, dzięki panelom solarnym możemy zmniejszyć ślad węglowy domu o 80 proc. w ciągu jednego roku.

2. Brak odpadów

Podczas pracy systemów fotowoltaicznych nie powstają odpady stałe ani ścieki. Dzięki temu nie istnieje zagrożenie, że szkodliwe substancje dostaną się do gleby wody, tak jak ma to miejsce podczas wykorzystywania paliw kopalnych.

3. Energia, która się nie kończy

Energia słoneczna należy do źródeł energii odnawialnej, czyli jak sama nazwa wskazuje – nie grozi jej wyczerpanie. Surowce energetyczne, takie jak węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa, to źródła nieodnawialne. Wyczerpują się, a sięganie do nich i wydobywanie jest coraz trudniejsze i szkodliwe dla Ziemi.

4. Cisza dla zdrowia ludzi i zwierząt

Montaż instalacji fotowoltaicznych i sama produkcja energii nie generują hałasu. Ma to znaczenie zarówno dla osób montujących panele na swoich domach, dla tych, którzy mieszkają w pobliżu farm fotowoltaicznych, jak i dla zwierząt żyjących w ich sąsiedztwie.

5. Rozwiązanie na wiele lat

Panele słoneczne działają przez długi czas i nie wymagają częstych konserwacji. Gwarancja na sprawność paneli fotowoltaicznych wynosi około 25 lat, jednak potrafią one działać nawet 50 i więcej lat.

 

Wyzwania dla lepszej ochrony środowiska

Mimo że panele słoneczne działają przez wiele lat, to ich żywotność też jest ograniczona. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej podaje, że do 2050 r. około 78 milionów ton paneli słonecznych przestanie działać. Szacuje się też, że rocznie będzie przybywało na świecie około 6 milionów ton nowych fotowoltaicznych odpadów. Jednak już teraz firmy na świecie, w tym także w Polsce, opracowują systemy bezodpadowego recyklingu paneli fotowoltaicznych. Technologie i procedury są wdrażane i wciąż udoskonalane. Za wyjątkowo istotny dla środowiska naturalnego uznaje się recykling krzemu i srebra.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi fotowoltaika, jest potrzebna przestrzeń. Farmy fotowoltaiczne wymagają dużej powierzchni i potrafią negatywnie wpłynąć na krajobraz naturalny. Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie terenów zdegradowanych i poeksploatacyjnych, takich jak na przykład dawne kopalnie odkrywkowe. 

 

Przyszłość fotowoltaiki, przyszłość środowiska

Przed fotowoltaiką wciąż stoją wyzwania ekologiczne, jednak faktem jest, że wykorzystywanie energii słonecznej ma wyjątkowo pozytywny wpływ na środowisko. W marcu 2023 r. Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, który zakłada, że od 2028 r. wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. W praktyce oznacza to wymóg stosowania fotowoltaiki w budownictwie. Dzięki fotowoltaice sektor budowlany ma być bardziej ekologiczny. Dąży się do ograniczenia zużycia energii, a w dłuższej perspektywie do całkowitej neutralności klimatycznej. 

Eksperci z organizacji Solar Power Europe podkreślają, że „w 2022 r. energia słoneczna ujawniła swój prawdziwy potencjał w UE”. I prognozują: „Dalszy rozwój rynku będzie przewyższać wszelkie oczekiwania”.

Zaplanuj już dziś swoją instalację fotowoltaiczną z opcją korzystnego finansowania!

 

Źródła:

https://www.focus.pl/artykul/obowiazkowa-fotowoltaika-w-unii-parlament-europejski

https://wysokienapiecie.pl/81094-polska-fotowoltaika-trzyma-sie-mocno/

https://renewableenergyhub.co.uk/main/solar-panels/why-are-solar-panels-good-for-the-environment/

https://enerad.pl/aktualnosci/rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2022-raport/

https://api.solarpowereurope.org/uploads/5222_SPE_EMO_2022_full_report_ver_03_1_319d70ca42.pdf